• MAANDAG T/M VRIJDAG BEZORGSERVICE
  • MAGNETRON & OVENSCHOTELS
  • BESTELLEN/AFHALEN OOK MOGELIJK
  • NIEUW! TRAITEURBOX COMPLEET VOORBEREID 3 GANGEN MENU

Algemene Voorwaarden 

1. Definities
Aanbod: het product –en dienstenaanbod van Traiteur de Culinair dat door de klant kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de klant bij Traiteur de Culinair van het door de klant geselecteerde aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en Traiteur de Culinair met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.

Webshop: de website(s) waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

Traiteur: een bedrijf dat maaltijden, frisdranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten de webshop gebruikt.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Traiteur de Culinair worden aangeboden aan de klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten.

2. Identiteit van Traiteur de Culinair

Adres Billitonlaan 16
3131 LK Vlaardingen
010 - 2341797

KvK  24298321

3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden klanten zijn slechts van toepassing op de service en  het  aanbod.
De klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met  Traiteur de Culinair  aan voor de levering van het door de klant geselecteerde aanbod.
De klant is gebonden aan de  bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door Traiteur de Culinair  op grond van artikel 6 hieronder.
4. Het Aanbod
Ieder aanbod van ons in de webshop is vrijblijvend. Wij streven ernaar voor elk aanbod alle informatie die de klant nodig heeft om een goed beeld te vormen te vermelden, zodat het voor de klant en voor ons duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn.
5. De Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via de webshop.
De overeenkomst kan alleen door Traiteur de Culinair worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Traiteur de Culinair te melden.
In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch  bereikbaar te zijn. 
Indien de klant kiest voor bezorging van de bestelling dan dient hij aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Bezorgen vindt uitsluitend plaats op het afleveradres.
Indien de klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaal locatie van Traiteur de Culinair 
Bij aflevering van de bestelling kan Traiteur de Culinair vragen om identificatie.
6. Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling
In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de klant worden geannuleerd,
Traiteur de Culinair heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is,
de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of
door niet aanwezig te zijn op de bezorg locatie of afhaal locatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of
anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan Traiteur de Culinair besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.
7 Levering
Wij leveren  van maandag tot en met vrijdag in Vlaardingen, Maasland en Maassluis.
Bestellen & afhalen is mogelijk van maandag t/m vrijdag zie onze winkelopeningstijden.

Bestelling met een postcode anders dan Vlaardingen, Maasland of Maassluis wordt NIET bezorgd.                 

Zie onze reguliere openingstijden op de website www.traiteurdeculinair.nl 
Ons aanbod wordt gekoeld aangeleverd en dient thuis bewaard te worden in de koeling.

Bij voorkeur binnen twee dagen consumeren.

Verwarmen volgens bijgeleverde instructie (zie ook productinformatie).

Leveringstijden voor 14.00 uur besteld levering TUSSEN  16.00-18.00 uur ( middag) of TUSSEN 18.00- 19.15 uur (avond)

voor 16.00 uur besteld levering TUSSEN 18.00- 19.15 uur.

Na 16.00 uur besteld levering op volgende dag.

Als klant niet aanwezig is (levering is uitsluitend op afleveradres) kunnen de maaltijden ALLEEN op dezelfde dag worden afgehaald op de afhaal locatie  geopend tussen 19.30- 19.45 
Er is geen recht op restitutie zie ook artikel  6.
Afhaal locatie Billitonlaan 16 te Vlaardingen

8. Betaling
Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden klanten, is de klant verplicht om Traiteur de Culinair te betalen voor de bestelling. 

Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via de webshop.
9. Klachtenregeling
Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, kunnen bij Traiteur de Culinair  worden neergelegd.
10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Traiteur de Culinair verwerkt persoonlijke gegevens  van de klant.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.